Meistä

Pajarin Poikien Perinneyhdistys on perustettu 1.8.2006, kotipaikkana on Kangasala.

Toiminta-alueena on Pirkanmaan maakunta tarkoittaen sitä aluetta, mikä muodosti Pohjois-Hämeen sotilaspiirin vuonna 1939.

Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä, tutkia ja tallentaa pohjoishämäläistä sota- ja suojeluskuntahistoriaa, siirtää sitä ja perinnettä tuleville sukupolville; pitää siihen liittyviä esitelmätilaisuuksia sekä järjestää sotahistoriallisia matkoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi toimittaa ja julkaista painotuotteita sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää sotahistoriallisia ja muita matkoja ja asianomaisen luvan saatuaan hankkia varoja järjestämällä keräyksiä ja maksullisia juhlatilaisuuksia.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kenraalimajuri Aaro Olavi Pajarin joukoissa taistelleet miehet sekä lotat ja heidän perillisenä sekä Suomen sotahistoriasta kiinnostuneet henkilöt.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2020 päättyessä oli 183.